Logeergezinnen voor gehandicapten

...

Voorlichter over leven met handicap

...

G.031 Wijkhoofd Fonds verstandelijk gehandicapten

...

U organiseert de collecte in een wijk en zoekt daarvoor coll...

...

Collectant

...

Voorzitter

...

Bestuurslid

...

Secretaris

...

PR-medewerker

...

Voorzitter

...