United Nations Wereld Gehandicapten Dag zoekt ambassadeurs

...

Voorlichter(s)

...

Dagbesteding verstandelijk gehandicapten

...

PR-medewerker

...

Vrijwilliger(s) hand- en spandiensten

...

» Sportbegeleider voor sportinstuif aangepast sporten

...

Penningmeester voor omni gehandicapten sportvereniging

...

SPORTTRAINING geven aan verstandelijk gehandicapten

...

Begeleider (schuif)tafeltennissen en andere gezelschapsspele...

...

Wijkhoofd collectanten

...