Leger des HeilsOver Leger des Heils

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Goodwillcentra Amsterdam zet in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen en maatschappelijk participeren. Wij willen een professionele organisatie zijn met een laagdrempelig, gevarieerd en samenhangend aanbod van hulp en zorg, waarbij de wensen en behoeften van onze cliënten uitgangspunt zijn.

Vacatures bij Leger des Heils

Vrijwilliger Scouting

...

Kookvrijwilliger

...
Rode Kruisstraat 24, 1025 KN Amsterdam, Nederland