Stichting Labyrint-In PerspectiefOver Stichting Labyrint-In Perspectief

Stichting Labyrint-In Perspectief is een landelijke organisatie voor familieleden en andere directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen, en voor hieraan gerelateerde psychiatrische patiënten zelf.


De stichting streeft naar een individueel, sociaal en maatschappelijk leefbare situatie voor familieleden, en andere direct betrokkenen van psychiatrische patiënten. In toenemende mate blijken mantelzorgers zelf ook gebruik te maken van de geestelijke gezondheidzorg.
De stichting biedt ondersteuning aan familieleden en directbetrokkenen van alle psychiatrische patiënten, ongeacht de diagnose.


De kernactiviteiten zijn lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging.

Vacatures bij Stichting Labyrint-In Perspectief

Gespreksgroepleider Nijmegen gezocht

...

Web- en nieuwsbriefredacteur

...

Medewerker Telefonische Hulplijn voor naasten

...
Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort, Nederland