Stichting UntenuOver Stichting Untenu

Untenu in Nederland & Cambodja

Untenu is opgericht om arme LHBTI’s in Cambodja die leven met hiv noodhulp te bieden. De oprichtingsakte is voltrokken op 5 augustus 2015, daarvoor was het een privé-initiatief. Begin dit jaar sloot Untenu een overeenkomst met een lokale LHBTI-organisatie in Cambodja die de noodhulp uitvoert.

Zo betaalde Untenu mee aan Boeddhistische uitvaarten, zorgden we d.m.v. eenmalige hulp dat mensen de huishuur konden betalen. Ook zorgden we ervoor dat hiv-positieve LHBTI’s die door armoede gestopt waren met hiv-remmers, medische zorg kregen. In de toekomst wil Untenu graag perspectief bieden in de vorm van opleidingen en werkervaringsplaatsen.

In Nederland is Untenu vooral actief met fondsenwerving. Tot nu toe gebeurt dat door zelf activiteiten te organiseren of te participeren in andere activiteiten die aansluiten bij ons doel. Zo organiseert Untenu al enkele jaren met andere organisaties Wereld Aids Dag Rotterdam en AIDS Candlelight Memorial. Untenu is daarnaast aanwezig bij LHBTI-evenementen als Rotterdam Pride en Roze Zaterdag.

Vacatures bij Stichting Untenu

Penningmeester voor een internationaal werkende stichting

...