World's Best NewsOver World's Best News

World’s Best News is een platform dat positief nieuws onder de aandacht brengt. World’s Best News inspireert mensen met nieuws over vooruitgang in de wereld. World’s Best News valt onder stichting Partos. Partos verenigt als branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking meer dan 100 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Hiermee vormt zij het grootste samenwerkingsverband van ontwikkelingsorganisaties in Nederland. Achter World’s Best News zit een klein team van mensen met een achtergrond in de journalistiek, communicatie en internationale samenwerking.

World’s Best News Nederland startte in januari 2016 en maakt deel uit van een bredere Europese World’s Best News beweging. Voorlopige hoogtepunten voor WBN waren de World’s Best News Day 2016 in Amsterdam, Leeuwarden, Tilburg en Den Bosch en hun aanwezigheid op de veertien Bevrijdingsfestivals op 5 mei 2016.

World’s Best News hanteert de volgende punten:
1. Journalistieke inhoud creëren
2. Samenwerkingsverbanden met NGO’s
3. Samenwerkingsverbanden met bedrijven
4. Pleiten voor verantwoordelijke journalistiek
5. Evenementen en presentaties

World’s Best News is geïnspireerd door de Zweedse arts en professor Hans Rosling. In 2006 brak Rosling internationaal door met zijn TED talk The Best Stats You've Ever Seen. De video heeft inmiddels meer dan 11 miljoen hits. Door middel van innovatieve animaties legde hij uit dat de wereld vooruitgang te zien geeft in verschillende opzichten, zelfs in de armste landen.

World’s Best News wil Nederlanders beter informeren over vooruitgang in de wereld en dan vooral in ontwikkelingslanden. Ze richten zich vooral op onderwerpen als honger en armoede, goed onderwijs, betere gezondheidszorg, werkgelegenheid, een verantwoordelijke overheid, gezond en betaalbaar voedsel en bescherming tegen misdaad en geweld. Het gaat om mondiale onderwerpen, dus om ontwikkelingen die zowel in Nederland als in Taiwan of Zambia belangrijk worden gevonden. Kwesties waar alleen mensen in Nederland of alleen mensen in Zambia zich druk over maken, horen daar dus niet bij.

Visie
"We zijn veel te somber over arme landen. Steeds meer mensen leiden een fatsoenlijk bestaan. Honger, armoede, besmettelijke ziektes, geweld en corruptie: het loopt allemaal terug. Het moet ons alleen nog worden verteld."

Missie
World’s Best News wil Nederlanders beter informeren over vooruitgang in de wereld en dan vooral in ontwikkelingslanden.

Doelstelling
Er is volgens World’s Best News steeds meer aandacht voor ‘constructieve journalistiek’. Dat is een uit Scandinavië overwaaiende stroming die expliciet probeert ‘achter het nieuws’ te kijken. En meer dan dat: constructieve journalistiek schetst ook historische ontwikkelingen en kijkt alvast naar de toekomst. Hoe zijn problemen ontstaan, hoe groot zijn ze in verhouding tot andere problemen, en hoe lossen we ze op? Toonaangevende tijdschriften als The Economist en Die Zeit bedrijven al een vorm van constructive journalism. Ook the New York Times en Washington Post experimenteren ermee. Dat doet ook de Nederlandse online krant De Correspondent. Het bevorderen van ‘constructieve journalistiek’ in Nederland is een van de doelstellingen van World’s Best News.

 

Vacatures bij World's Best News

World's Best News zoekt vrijwilligers voor op Bevrijdingsfestival!

...
Arthur van Schendelstraat 500, 3511 MH Utrecht, Nederland