Schisis NederlandOver Schisis Nederland

Schisis Nederland is dé vereniging voor ouders van kinderen met een schisis en voor jongeren en volwassenen met een schisis, voor ouders van kinderen met Pierre Robin Sequentie of het Stickler syndroom en voor jongeren en volwassenen met Pierre Robin Sequentie of het Stickler syndroom.

Schisis Nederland wil dat iedereen met een schisis met zelfvertrouwen door het leven gaat. Als vereniging van en voor mensen met schisis willen we bijdragen aan dat doel. Dat doen we door kennis en ervaring over een schisis te delen, ontmoetingen te organiseren en de belangen van mensen met een schisis te behartigen. Verder organiseren we projecten om onze doelgroep te ondersteunen.

Schisis Nederland is voortgekomen uit de BOSK. Per 1 januari 2019 heeft zich de BOSK opgesplitst in vier verenigingen:

  • CP Nederland: voor ouders van kinderen met cerebrale parese en voor jongeren en volwassenen met cerebrale parese
  • EMB Nederland: voor ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen
  • Spina Bifida en Hydrocephalus Nederland: voor ouders van kinderen met spina bifida en/of hydrocephalus en voor jongeren en volwassenen met spina bifida en/of hydrocephalus.
  • Schisis Nederland

De vier verenigingen blijven in de eerste drie jaar nauw samenwerken. De begeleiding van de vrijwilligers ligt in handen van het ondersteunende Landelijk Bureau dat zich zal inzetten voor alle vier de verenigingen.

Vacatures bij Schisis Nederland

Heb jij iets met Social Media en Communicatie en wil je iets betekenen voor mensen met Schisis?

...
Randhoeve 211, 3992 XG Houten, Nederland