Penningmeester afdeling Harderwijk (vrijwillig)

...

Coördinator Goed Voorbereid Harderwijk (vrijwillig)

...

Secretaris Harderwijk (vrijwillig)

...

Voorzitter Harderwijk (vrijwillig)

...

Wijkcoördinator Collecte Harderwijk (vrijwillig)

...

Vrijwilligers noodhulpverlening Rode Kruis

...

Jonge vrijwilligers bij Rode Kruis Walcheren

...

Coördinator zelfredzaamheid Rode Kruis

...

EHBO-vrijwilliger Rode Kruis IJmond

...