KANDIDATEN GEMEENTERADEN JONGEREN, VROUWEN, UITKERINGSGERECHTIGDEN


Omschrijving

De HUMANISTISCHE PARTIJ NEDERLAND roept inwoners op om zich verkiesbaar te stellen namens de partij. Het doel van de actie is om meer jongeren en vrouwen in de Gemeenteraad te krijgen. De HPN hoopt met deze oproep de invloed van beide groepen op de Gemeentepolitiek te vergroten. De meeste Gemeenteraden bestaan met name uit mannen van middelbare leeftijd, meestal met een hogere opleiding of met een meer dan grotere afstand tot de burgers en wij vinden het tijd word dat ook andere groepen de ruimte krijgen om mee te denken en te beslissen in de raad of meer betrokken raken bij de politiek. De HPN is van mening dat ook anderen eens een kans moeten krijgen mee te beslissen. De HPN zal zorgdragen voor introductie cursussen voor deelname aan de Gemeenteraad. Uitkeringsgerechtigden kunnen ook zich verkiesbaar stellen ! Het salaris en onkostenvergoedingen die de deelnemers aan de Gemeenteraden verkrijgen zijn voor de raadsleden. Raadslid zijn is een baan 1 en wij helpen u daarmee. De HPN gaat in september en verder bezinningsdagen organiseren waarin een aantal sociaal economische thema's aan de orde komen. De HPN wil bijvoorbeeld dat de huidige sociale woningen zonder voorrangsregelingen worden verdeeld, maar eerlijk en louter alleen op wachttijd. Bovendien dienen de wachttijden te worden verkort door meer sociale woningbouw. Ook is de HPN van mening dat armoede bestrijding en schuldhulpverlening een belangrijk item blijft, evenals de WMO en de uitvoering van de Participatiewetgeving. De HPN hoopt in contact te komen met mensen die zich verkiesbaar willen stellen, mee willen helpen met de campagnes, mail dan naar email adres [email protected] U kunt ook contact opnemen via de website http;//www.humaanlokaal.be

De HPN is een Humanistische beweging, een beweging op de grondslagen van het Humanisme dat gelooft in modernisering van de sociaal economische verhoudingen in de samenleving. De beweging bestaat uit het Humanistisch Genootschap welke zingevingsprojecten organiseert en hulpverleningsprojecten vooral in de sector sociaal domein. Wij zoeken vrijwilligers voor budgetcoaching, schuldhulpverlening, bewindvoering beschermingsbewind om mensen die problemen hebben op financieel gebied te ondersteunen. Voorts werken we aan werk door de opstart van sociale cooperaties. Je kan meehelpen in de eerste plaats als vrijwilliger maar bij goed functioneren en goed werken met projecten kan er ook een dienstverband gaan ontstaan.De HPN wil samen met jou de wereld en vooral ook onze eigen leefwereld beter maken, zodat we daardoor de hele wereld aankunnen. Je bent ook vrij om nieuwe ideeen aan te leveren voor projecten die jij interessant vind en wat jij voor andere bewoners in jouw wijk zou willen doen.