Topsport Coordinator Floorball


Omschrijving

Per direct zoekt de Nederlandse Floorball en Unihockey Bond (NeFUB) een topsport coordinator. Binnen deze functie binnen de NeFUB ben je niet alleen het eerste aanspreekpunt voor topsporters, maar ook volwaardige gesprekspartner en vraagbaak voor iedereen die betrokken is bij (de begeleiding van) Topsporters in Floorball. De topsport coördinator is onderdeel van het algemeen bestuur, welk in samenwerking met het dagelijks bestuur de coördinatie van floorball in Nederland verzorgt. De NeFUB is een kleine bond, waarbij je verwacht wordt aandacht te hebben voor zowel de algemene bestuurstaken als specifieke taken van je portfolio. Het gaat om een vrijwilligersfunctie voor drie jaar. De functie staat open voor alle geïnteresseerden, maar het berust de voorkeur voor iemand met ervaring binnen floorball.

Algemene bestuurstaken
Het bestuurslidmaatschap houdt in praktische zin vooral in: het bijwonen van bestuursvergaderingen (maandelijks via Skype en soms fysiek & centraal in het land), het telefonisch en per mail contact houden met de andere bestuursleden en overleg voeren over lopende zaken. Ook het incidenteel uitvoeren van en meedenken over werk dat niet tot je eigen taakgebied, maar wel tot het takenpakket van het bestuur als geheel behoort, hoort bij het bestuurslidmaatschap.

Taken als Topsport Coordinator
Als topsport coordinator ben je het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers en topsporters van onze nationale teams. Als gewaardeerde ‘sparringpartner’ vervul je een sturende, coördinerende en verbindende rol binnen het ‘topsportnetwerk’ van de NeFUB, dat bestaat uit vrijwilligers in (nationale) stafteams en opleidingsteams. Daarnaast werk je nauw samen met het algemeen bestuurslid Jeugd, waardoor de ontwikkelmogelijkheden en kansen voor talentvolle jeugdspelers vorm krijgen en zorg je voor het juist uitdragen van de afspraken in onze nationale sponsorovereenkomst.

De topsport coordinator draagt zorg voor de uitvoering en ontwikkeling van het topsport beleid dat NeFUB hanteert, het contact en de samenwerking tussende nationale stafteams en incidenteel de begeleiding van de topsporters zelf. Daarnaast is het aan het bestuurslid Topsport om, te samen met de NeFUB voorzitter, de stafteams te reviewen op uitvoer, functioneren en resultaat. Je laat je zien op momenten waarop Topsport wordt beoefend, en praat met diverse betrokkenen over de ervaringen en ziet kansen voor ontwikkeling.

Tijdsinvestering
Het algemeen bestuurslidmaatschap kost ongeveer 4 uur per week.

De Nederlandse Floorball en Unihockey Bond (NeFUB) richt zich op het organiseren van toernooien, competities en kampioenschappen, het stimuleren en organiseren van floorball verenigingen en het opzetten en ondersteunen van officiële Nederlandse teams. De NeFUB is in 1999 opgericht door vertegenwoordigers van een viertal Nederlandse floorball verenigingen.

Het lidmaatschap van de NeFUB staat open voor alle Nederlandse Floorball en Unihockey verenigingen. Ook scholenteams die actief unihockey spelen nodigen we van harte uit om zich aan te sluiten bij de bond. Wanneer een vereniging zich aanmeldt bij de NeFUB, worden alle leden van die vereniging automatisch lid van de NeFUB. Ook niet-Nederlanders kunnen daarmee lid worden van de NeFUB en dus meespelen in de Nederlandse competitie. Aangesloten verenigingen betalen een jaarlijkse contributie en krijgen daarmee toegang tot onze activiteiten, competities, ondersteuning en verzekering.