medewerker Nederlandstalige social media stichting Faunawatch


Omschrijving

Faunawatch zet zich in voor het welzijn van dieren en de bescherming van dieren door activiteiten, educatie en acties. Faunawatch is in 2012 opgericht door Tim & Ivi Huijsmans. Vele jaren heeft een vrijwilligster de taak vervuld van medewerker Nederlandstalige social media, maar helaas is ze ziek geworden en kan ze het werk niet meer uitvoeren. Bij deze taak plaats je dagelijks 1 of meerdere berichten op alle sociale media, waarbij het onderwerp gerelateerd is aan dieren. Het is ook mogelijk om berichten al in de toekomst te plannen, zodat ze automatisch worden gepland. De berichten zijn meestal uit andere nieuwskanalen, maar kunnen ook gaan over onze eigen stichting.

Faunawatch is te vinden op facebook, twitter, linkedin, instagram en youtube. Ook in het Engels.

Vrijwilligers krijgen noodzakelijke onkosten vergoed, bijvoorbeeld kilometervergoeding, maar ontvangen geen salaris.

Faunawatch zet zich in voor het welzijn van dieren en de bescherming van dieren door activiteiten, educatie en acties. Faunawatch is op 12 augustus 2012 opgericht door Tim & Ivi Huijsmans. Kenmerkend voor Faunawatch zijn de volgende zes punten:

- We zetten ons in voor bedreigde diersoorten: van klein tot groot, van de bij tot de gorilla.
- We zijn zowel lokaal als internationaal actief.
- We willen ook de jongeren zoveel mogelijk betrekken bij onze organisatie, wat je ook terugziet in de bestuurssamenstelling.
- We hebben een platte organisatie, waardoor er geen sprake is van bureaucratie en we snel tot actie kunnen overgaan.
- We houden er rekening mee dat dieren en mensen onderdeel uitmaken van een groot samenhangend geheel en bevorderen bijvoorbeeld ook alternatieve leefgebieden voor dieren en alternatieve inkomstenbronnen voor mensen die door de bescherming van bepaalde diersoorten inkomsten zouden kwijt raken.
- We zijn onafhankelijk en accepteren geen dubieuze giften.