United Nations Wereld Water Dag zoekt ambassadeurs


Omschrijving

Op 22 maart 2020 organiseren wij voor het 12e jaar de Nationale Wereld Water Dag rivier schoonmaak. Naast de Nationale Wereld Water Dag rivier schoonmaak bieden wij nu andere voor het eerst ook de mogelijkheid aan om op de website www.wereldwaterdag.nl hun eigen lokale / regionale rivier schoonmaak op Wereld Water Dag te promoten om de regionale activiteiten te coördineren zoek ik per provincie een contactpersoon / ambassadeur. 

Heb jij het in je om lokale rivier schoonmaak acties te coördineren en vragen van deelnemers te beantwoorden en indien nodig hen te helpen danwel te motiveren dan zoeken wij jou. Je kunt direct bij ons aan de slag gaan en je wordt verantwoordelijk voor alle initiatieven in een provincie. 

Stichting Aquarius is een non-profit organisatie die aandacht vraagt voor schoon water door middel van uiteenlopende evenementen. Zo organiseert Stichting Aquarius sinds 2008 elk jaar de Rotterdam Swim, de Zeemeerminnenparade, Nationale Nieuwjaarsduik en Wereld Water Dag met als doel een gedragsverandering te bereiken bij politici, wetenschappers, journalisten, ondernemers en burgers.

Oprichters
Stichting Aquarius werd in maart 2008 opgericht door Erik Van Loon. Het eerste project was de Rotterdam Swim. Na het succes van de Rotterdam Swim groeide Stichting Aquarius hard. Inmiddels organiseert Stichting Aquarius jaarlijks de Rotterdam Swim, de Zeemeerminnenparade de Royal Amstel Swim en Amsterdam Swim en in steeds meer locaties jaarlijks een river clean up op Wereld Water Dag.

Portfolio
Stichting Aquarius ontvangt geen exploitatiesubsidie, financiële overheidssteun of subsidies van overheden. Daarom kiezen wij sinds eind 2011 voor een meer commerciële werkwijze bij het uitvoeren van communicatieprojecten die als doel hebben het gedrag van mensen, binnen de doelgroep, te veranderen. Daarnaast ondersteunen wij startende bedrijven, stichtingen en verenigingen die passen in onze aandachtsvelden met advies en uitvoering tegen kostprijs of om niet. Onze portfolio bestaat inmiddels uit een snel groeiend aantal vaste klanten.

Wat doen wij
Daarom adviseert Stichting Aquarius over schoon water en schone lucht en voert indien nodig deze projecten ook uit. Bij advisering en de projecten die wij uitvoeren, kiezen wij voor een praktische en creatieve benadering. Hierbij denken wij actief met de opdrachtgever mee en nemen wij, indien gewenst, een groot deel van de organisatie en coördinatie uit handen van de opdrachtgever. Momenteel voeren wij communicatieprojecten uit over een groot aantal thema’s zoals klimaat, schoon water en schone lucht. welzijn, gezondheid en leefbaarheid. Daarbij gaan wij zoveel mogelijk uit van een geïntegreerde communicatie-aanpak.

Communicatie

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van communicatiestrategieën, het opstellen van communicatieplannen en de daadwerkelijke uitvoering van die plannen inclusief het bedenken, maken en produceren van de communicatiemiddelen. Naast onze vaste medewerkers werken wij met een groot aantal freelancers en een aantal stagiaires als een hecht team aan zeer uiteenlopende projecten. Onze medewerkers hebben uiteenlopende achtergronden en hebben onder meer ervaring als milieukundige, kunstenaar, illustrator, cartoonist, taalkundige, redacteur, ontwerper, grafisch vormgever, webdesigner, (marketing) communicatie- en organisatiedeskundige. Door de verschillende ervaringen en achtergronden van onze medewerkers te combineren komen betere, soms unieke, resultaten tot stand.

Voor wie werken wij
Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, waterschappen, gemeenten, provincies, ministeries en groene/duurzame organisaties, een aantal stichtingen en startende ondernemers. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om de communicatieplannen en de uitvoering daarvan prima af te stemmen op het beschikbare budget, waarbij onze klanten vaak zeer verrast zijn door onze praktische, flexibele en kostenverlagende werkwijze en adviezen. Door analyse en differentiatie van de doelgroep in subdoelgroepen blijkt het vaak mogelijk om veel meer te doen dan verwacht en zelfs een reserve op te bouwen binnen het aangegeven budget.

Productontwikkeling
Naast projecten, advisering en productontwikkeling voor klanten, ontwikkelen wij eigen producten en websites waarmee wij een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving. Voorbeelden hiervan zijn onze lespakketten, kleurplaten en workshops

Erik Van Loon
Stichting Aquarius – Voor schoon water