Penningmeester per direct nodig!


Omschrijving

De penningmeester houdt de maandelijkse uitgaven en inkomsten bij van Stichting Kumbatio voor haar project Kiota Children's support centre in Kenia. We zijn een organisatie die transparant is, zich met hart en ziel inzet voor het project en te maken heeft met culturele verschillen in normen en waarden. Genoeg uitdaging!

Het gaat hierbij om de uitgaven van het project (de lopende vaste en variabele kosten) en de inkomsten die we genereren door sponsoractiviteiten, projectplannen en donaties. Het is een kleinschalig project (20 kinderen en 6 medewerkers) waarbij je in contact staat (per email) met de manager. Je moet daarom Engels kunnen spreken en schrijven. Alle inkomsten en uitgaven worden verwerkt in een Excel-document.

Natuurlijk is het van belang dat je financiële kennis hebt, zodat je in staat bent de balans op te stellen in het jaarverslag en dit ook goed kan uitleggen waar je de cijfers vandaan haalt. Het streven is dat het jaarverslag wordt opgemaakt vóór april van het nieuwe jaar.

Verder zoeken we iemand die gedreven is en het geen probleem vindt om bepaalde onduidelijkheden zelf helder te krijgen in overleg met de manager van het project.

Het werk kan je van thuis uit doen naast de 4 vergaderingen per jaar. We zitten in 's-Hertogenbosch, maar het kan ook vanuit een andere plaats worden uitgevoerd.

De tijdbesteding per maand is ongeveer 4 uur. Maar dit is makkelijk uit te breiden, omdat er veel taken blijven liggen die door ieder van het bestuur kan worden opgepakt.

Stichting Kumbatio heeft op dit moment een kleinschalig weeshuis met de naam Kiota waar twintig kinderen wonen tussen de 4 en 18 jaar onder begeleiding van vijf medewerkers. Onderwijs en psychologische hulp zijn twee belangrijke facetten waar Kumbatio zich op richt om de kinderen voor te bereiden op een mooie toekomst en hun trauma’s te verwerken. Hierdoor zie je dat ze zich geestelijk en lichamelijk gezond aan het ontwikkelen zijn.

Ook Kumbatio zelf is zich aan het ontwikkelen. We zijn namelijk bezig met de voorbereiding van ‘The Kiota Dream’ waarbij een stuk land willen aankopen waarop we gezinshuizen voor de kinderen willen bouwen. Op deze manier kunnen we met nog meer aandacht voor de kinderen ervoor zorgen dat we ze zoveel mogelijk handvatten meegeven om zo zelfstandig mogelijk in het leven kunnen staan.
Deze droom, deze passie is niet te verwezenlijken zonder het juiste beleid en de juiste mensen waarmee de benodigde financiële middelen kunnen worden binnen gehaald. Dit kost veel tijd en inzet om hier goed over na te denken en de plannen tot uitvoering te brengen.

Watermunt 9, 5236 TH Toon kaart