Redacteur kinder-EHBO voor het Overblijf Magazine

...

Train(st)er/ Workshop begeleider (vrijwillig)

...

medewerker project dieren ter adoptie

...

Vrijwilliger social media

...

Coördinator Fondsenwerving (vrijwillig)

...

blogger stichting Faunawatch

...

Digitaliseren Katholieke Encyclopedie

...

Redacteur groepsdynamica en teambuilding voor het Overblijf ...

...

Een luisterend oor bieden via chat.

...

Medewerker verwerken aanmelding fotografen

...