Redacteur bewegen voor het Overblijf Magazine

...

Matchmaker

...

Voorlichter regionale afdeling Westelijk Utrecht

...

Digitaliseren Katholieke Encyclopedie

...

Hoofd Bevolkingszorg (vrijwillig)

...

Redacteur groepsdynamica en teambuilding voor het Overblijf ...

...

The Green Core Needs You!

...

Vrijwilliger social media

...

Coördinator Webinars

...

Penningmeester ICP patiëntenvereniging

...