Een luisterend oor bieden via chat.

...

Administratieve ondersteuner

...

Laat dromen uitkomen als Dreamchaser

...

blogger stichting Faunawatch

...

Penningmeester

...

Coördinator Respect & Hulpbereidheid

...

Coördinator Fondsenwerving (vrijwillig)

...

Train(st)er/ Workshop begeleider (vrijwillig)

...

Hulpverlener Bevolkingszorg (vrijwillig)

...

Vrijwilliger 1e Otterloop van Eernewoude op 28 oktober a.s.

...