Penningmeester/fondsenwerver

...

Video interviewer voor het Overblijf Magazine

...

Overblijfmedewerkers in heel Nederland

...

Vrijwilliger social media

...

Coördinator Respect & Hulpbereidheid

...

Redacteur groepsdynamica en teambuilding voor het Overblijf ...

...

Train(st)er/ Workshop begeleider (vrijwillig)

...

Coördinator Social Media

...

websitebeheer stichting Faunawatch

...

The Green Core Needs You!

...