Administratieve ondersteuner

...

Digitaliseren Oosthoek Encyclopedie 1974

...

websitebeheer stichting Faunawatch

...

medewerker Nederlandstalige social media stichting Faunawatc...

...

Hoofd social media

...

Een luisterend oor bieden via chat.

...

Vrijwilliger 1e Otterloop van Eernewoude op 28 oktober a.s.

...

Redacteur groepsdynamica en teambuilding voor het Overblijf ...

...

Matchmaker

...

Vacature Penningmeester

...