Secretaris

...

Plaatselijk Organisator collecte in diverse plaatsen in Nede...

...

secretaris Chr Stichting De Ervaringswerker

...

Ondersteuning bestuur

...

Video interviewer voor het Overblijf Magazine

...

Wie gaat er met Jan mee leuke activiteiten ondernemen?

...

Mensen coachen via een app

...

Coördinator Allround

...

Redacteur groepsdynamica en teambuilding voor het Overblijf ...

...

GEZOCHT: 100 studenten die een eenzame senior willen helpen ...

...