Redacteur eten en drinken voor het Overblijf Magazine

...

Onderzoeksjournalist/redactiemedewerker

...

Coördinator Respect & Hulpbereidheid

...

Coördinator Fondsenwerving (vrijwillig)

...

Matchmaker

...

Redacteur kinder-EHBO voor het Overblijf Magazine

...

The Green Core Needs You!

...

Train(st)er/ Workshop begeleider (vrijwillig)

...

Hoofd Bevolkingszorg (vrijwillig)

...

project voorkomen struisvogelrijden

...